Strona z książki Elżbiety Drużbackiej wydanej w 1752 roku w Warszawie w Drukarni J.K.Mci y Rzeczypospol. Collegij Scholarum Piarum.