Fotografia z 1902 roku autorstwa W.F. Serkowskiego wykonana w Laboratorium w Łodzi i przesłana w darze Akademii Umiejętności. Znajduje się w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Została pobrana z portalu PAUart.pl (http://www.pauart.pl/app/artwork?id=57f790770cf27c005146aa44)