Fotografia z publikacji S. Borowskiego "Szkoła Główna Warszawska 1862-1869. Wydział prawa i administracji",  wydanej w Warszawie w 1937 r. (ilustrcja między s. 152 a 153).