Fotografia zamieszczona w 1930 roku w publikacji "Życie gospodarcze w okręgu krakowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 1850-1930 r.", M. J. Ziomek, między s. 88 a 89.