Uczestnicy zebrania podczas obrad. Widoczni od lewej do prawej m.in.: pułkownik dr Krawczyk (2. z lewej), prawosławny arcybiskup grodzieński Aleksy Gromadzki (3. z lewej), wojewoda wołyński Henryk Józewski (4. z lewej), metropolita Kościoła prawosławnego w Polsce Dionizy Waledyński (w środku), wiceminister sprawiedliwości Stefan Sieczkowski (3. z prawej), naczelnik Wydziału Narodowościowego w Departamencie Politycznym MSW Henryk Suchenek-Suchecki (2. z prawej). Widoczni także radca Sobieszczański i radca Woliński.
Fotografię wykonał Jan Binek.