Prezydium zebrania.  Od lewej widoczni: kpt. Czernichowski, Klemens Starzyński, prezes Związku Emil Rauer, A. Wiśniakowski oraz Stanisław Szczepkowski. Fotografię wykonano w Warszawie w latach 1919-1939.