Klasztor kanoników regularnych został udungowany w tym miejscu w drugiej ćwierci XII wieku przez biskupa płockiego Aleksandera z Malonne. 

Fotografię wykonał Tadeusz Święchowicz 1.04.2017 r.