Zespół kabaretu na dachu Pałacu Prasy. Widoczni m.in. Stefania Górska (7. z prawej), Zofia Terne (stoi obok Stefanii Górskiej), Konrad Tom (6. z prawej), Adolf Dymsza (2. z prawej), Zofia Dymsza (3. z prawej), Seweryn Majde (5. z prawej), Ludwik Lawiński (4. z lewej), Fryderyk Jarossy (2. z lewej), Edmund Minowicz (3. z lewej) oraz redaktor Zbigniew Grabowski (1. z lewej).