Uczestnicy zjazdu w sali Hotelu Polonia w Warszawie. Widoczni m.in.: (siedzą od lewej) prawnik Zygmunt Rose, dyrektor Łęcki, dr Rakowicz, dr Zygmunt Vetulani, dr Zygmunt Skowroński, generał Wacław Scewola-Wieczorkiewicz, dyrektor Stanisław Zenon Zakrzewski, dyrektor A. Kuc, dr Władysław Grabowski, (stoją m.in.:) redaktor IKC Wacław Szperber (2. z prawej), adiutant Marszałka Józefa Piłsudskiego mjr Stanisław Próchnicki (3. z prawej).

Zdjęcie wykonane przez zakład Photo-Plat w latach 1925-1930.