Zjazd absolwentów byłej polskiej szkoły sztygarów w Dąbrowie na Śląsku Cieszyńskim. Uczestnicy zjazdu zgromadzeni w sali Rady Miejskiej w Katowicach. W pierwszym rzędzie siedzą od lewej: prof. Roman Rieger, radca dr Wiktor Przybyła, b. dyrektor szkoły sztygarów inż. Leopold Szefer, wicedyrektor Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach inż. Majewski, prezes Związku Sztygarów Polskich p. Sławiński.