Marszałek Edward Rydz-Śmigły (z prawej) podczas rozmowy z gen. Kazimierzem Sosnkowskim (z lewej) i gen. Juliuszem Rómmlem na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego.