Prezes Związku Legionistów Polskich Juliusz Ulrych (z lewej), gen. Stanisław Grzmot-Skotnicki i gen. Janusz Głuchowski (z prawej) podczas rozmowy na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego.