Uczestnicy zjazdu. Widoczni m.in.: minister Juliusz Poniatowski (3. z lewej w pierwszym rzędzie), Wacław Sieroszewski (tuż za Poniatowskim po prawej stronie) oraz wojewoda Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski (2. z prawej).