Zjazd delegatów Centralnego Towarzystwa Organizacji Kółek Rolniczych w Warszawie. Przemawia senator Władysław Malski.