Uczestnicy zjazdu na sali, widoczni m.in. gen. Tadeusz Kasprzycki, gen. Tadeusz Kutrzeba, płk Stefan Rowecki, płk Józef Tunguz Zawiślak