Składanie wieńca przed Belwederem. Widoczny m.in. gen. Tadeusz Piskor (na 1. planie, salutuje).

Fotografię wykonał Wi9told Pikiel.