Prezydium zjazdu. Siedzą od lewej: Strojanowska, kapitan Binder, Kulwicz, marszałek Senatu Władysław Raczkiewicz i prezes Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Aleksander Janowski.