Siedzą od lewej: Leon Kasprowicz, Wincenty Pawłowski, Ksawery Gadebusch, Wiktor Gładysz, Bolesław Kiedrowski, St. Müller, Henryk Głowacki.  Stoją od lewej: Mieczysław Ceglarek, St. Janczewski, Franciszek Bogacz, Edmund Hanczewski, Alfred Wellenger.

Fotografia z albumu rodzinnego przekazana IPSB przez p. Ewę Filipowską z domu Gładysz.