Widok sali w czasie zjazdu. W pierwszym rzędzie stoją od prawej: wiceprezydent Warszawy Józef Ołpiński, generał Czesław Jarnuszkiewicz, marszałek sejmu Stanisław Car, generalny inspektor sił zbrojnych generał Edward Rydz-Śmigły (wysunięty z fotelem do przodu), wiceminister spraw wojskowych Felicjan Sławoj-Składkowaki, generał Kajetan Olszewski, generał Józef Olszyna-Wilczyński.