Widok ogólny sali podczas obrad. Widoczni m.in.: wojewoda warszawski Stanisław Twardo (siedzi sam na ławie z przodu z lewej), dalej w pierwszym rzędzie od lewej siedzą: dyrektor Wacław Jędrzejewicz, naczelnik Tadeusz Schaetzel, wiceminister skarbu Adam Koc.

Fotografię wykonał Jan Binek.