Prezydent RP Ignacy Mościcki opuszcza zjazd i wsiada do samochodu. Obok widoczni: premier Janusz Jędrzejewicz (odwrócony) oraz prezes BBWR Walery Sławek (na schodach).