Poświęcenie Domu Legionisty. Widoczni m.in.: gen. Aleksander Narbut-Łuczyński (stoi przed mikrofonem, przemawia), biskup Stanisław Rospond (siedzi na lewo za gen. Łuczyńskim), gen. Stanisław Haller (stoi za biskupem Rospondem).