Msza na Błoniach. Legioniści - sektory 5 i 6 pułku piechoty legionów. Na pierwszym planie inspektor armii gen. Stanisław Burhardt-Bukacki, za nim w pierwszy rzędzie widoczni m.in. minister komunikacji prezes Związku Legionistów Polskich Juliusz Ulrych (stoi przed znakiem 5 pułku), dowódca Okręgu Korpusu V Kraków gen. Aleksander Narbut-Łuczyński (na prawo od Ulrycha), inspektor Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego gen. Czesław Jarnuszkiewicz (na prawo od Łuczyńskiego, jego głowa widoczna nad prawym ramieniem Burhardta), dowódca 28 DP gen. Władysław Bończa-Uzdowski (częściowo zasłonięty lewym ramieniem Burhardta), dyrektor Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego gen. Kazimierz Sawicki (na prawo od Bończy-Uzdowskiego), prezydent Krakowa Mieczysław Kaplicki (na prawo od Sawickiego, patrzy w bok).