Przedstawiciele władz podczas mszy polowej. Widoczni w pierwszym rzędzie: inspektor armii generał dywizji Gustaw Orlicz-Dreszer (3. z prawej), szef Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych gen. Stanisław Rouppert, komandor William Bainbridge (5. z prawej), prezydent Krakowa Władysław Belina-Prażmowski (6. z prawej), dowódca Okręgu Korpusu V (Kraków) gen. Aleksander Narbut-Łuczyński (7. z prawej), prezes BBWR pułkownik Walery Sławek (8. z prawej).