Prezydium zjazdu. Siedzą od lewej: płk. Jerzy Nadolski, gen. Stanisław Rouppert, płk. Quirini.