Fotografia grupowa uczestników zjazdu. Widoczni m.in.: Wanda Melcer-Rutkowska-Sztekkerowa, Juliusz Kaden-Bandrowski, Emil Zegadłowicz (pierwszy z prawej), Karol Irzykowski (pierwszy z lewej).