Fotografia grupowa uczestników zjazdu. Widoczni m.in.: Maria Kuncewiczowa, Wanda Melcer-Rutkowska-Sztekkerowa, Juliusz Kaden-Bandrowski, Emil Zegadłowicz, Karol Irzykowski.