Uczestnicy zjazdu w sali posiedzeń Towarzystwa Kredytowego Miejskiego przy ulicy Czackiego. Widoczni m.in.: prezes Polskiej Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej Karol Lutostański (stoi 1. z lewej), dyrektor Międzynarodowego Instytutu Współpracy Intelektualnej w Paryżu Julien Luchaire (stoi 3. z lewej), prof. Oskar Halecki (stoi 4. z lewej).