Fotografia grupowa uczestników zjazdu. W pierwszym rzędzie grupa dzieci w strojach ludowych. Widoczni m.in.: wydawca czasopisma "Narodowiec" redaktor Michał Kwiatkowski (II rzad 4. z lewej), Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji ksiądz Witold Paulus, konsul RP w Strasburgu Jerzy Lechowski (II rząd 5. z prawej), dyrektorka szkoły siostra przełożona Ruczyńska.

Fotografia wykonana przez Walentego Machalę w latach 1931-1933.