Delegaci zjazdu Polskiego Białego Krzyża w Warszawie. W pierwszym rzędzie od lewej widoczni: wicewojewoda warszawski Józef Ołpiński, płk Tadeusz Różycki-Kołodziejczyk, biskup Józef Gawlina, Aleksandra Piłsudska, hrabina Lesserowa, Marta Rydz, Zofia Berbecka, gen. bryg. Stanisław Kwaśniewski.