Widok na salę obrad zjazdu podczas wygłaszania referatu przez radcę Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Skalskiego. Widoczni m.in. wojewoda poznański Roger Raczyński, prezydent m.Poznania Cyryl Ratajski, wicewojewoda poznański Wawrzyniec Typrowicz.