Uczestnicy zjazdu na Sowińcu. Idą od lewej na pierwszym planie: płk Tadeusz Tomaszewski, prezes Światowego Związku Polaków z Zagranicy Władysław Raczkiewicz, starosta krakowski Władysław Wnęk.