W prezydium zasiedli: profesor Włoskiewicz (drugi z lewej), profesor Jan Czochralski (czwarty z lewej), Ludwik Suchowiak (trzeci z prawej) oraz Bohdan Stefanowski (pierwszy z prawej).

Fotografia Jana Binka.