Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich w Warszawie. W prezydium zasiedli między innymi: profesor Jan Czochralski (drugi z lewej) oraz profesor Stanisław Płużański (trzeci z lewej).