Prezydium Zjazdu. Widoczni od lewej: sekretarz dr Tadeusz Mikułowski, prezes prof. Władysław Tatarkiewicz, wiceprezes prof. Stefan Kwiatkowski i sekretarz generalny prof. Romuald Mańkowski.