Prezydium zjazdu. Widoczni od lewej: biskup sufragan poznański Walenty Dymek, senator Bernard Chrzanowski, Związku Legionistów Polskich Walery Sławek.