Prezydium zjazdu. W środku widoczni m.in.: ks. arcybiskup Edward Ropp i prezes Rady Naczelnej Państwowego Banku Rolnego Seweryn Ludkiewicz.