Widok sali obrad. Widoczni m.in.: wicemarszałek sejmu Tadeusz Schaetzel (w pierwszym rzędzie 1. z lewej) i minister komunikacji Juliusz Ulrych (w pierwszym rzędzie 2. z lewej), marszałek Edward Rydz-Śmigły (w pierwszym rzędzie 3. z lewej, na krześle z oparciami pod łokcie), dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza gen. brygady Jan Kruszewski (na prawo od gen. Rydza-Śmigłego), gen. Czesław Jarnuszkiewicz (1. z prawej, trzyma kartkę papieru), ppłk Janusz Albrecht (w drugim rzędzie, na prawo za J. Ulrychem).