Widok sali w czasie obrad. Widoczni m.in. Generalny Inspektor Sił Zbrojnych marszałek Edward Śmigły-Rydz, minister komunikacji Juliusz Ulrych (pierwszy rząd za E. Śmigłym-Rydzem, 3. z prawej), minister opieki społecznej Marian Zyndram Kościałkowski, wojewoda poleski Wacław Kostek-Biernacki, premier generał Felicjan Sławoj Składkowski, inspektor armii generał Tadeusz Piskor (pierwszy rząd, 6. z lewej), dowódca Okręgu Korpusu nr 1 (Warszawa) generał Mieczysław Ryś-Trojanowski, zastępca dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza generał Wilhelm Orlik-Ruckemann (pierwszy rząd, 4. z lewej), generał w stanie spoczynku Anatol Kędzierski (pierwszy rząd, 5 z lewej), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP generał brygady Kazimierz Piotr Schally, zastępca Szefa Sztabu Głównego generał Tadeusz Malinowski.

Fotografię wykonał Witold Pikiel.