W pierwszym rzędzie widoczny August Hlond oraz wojewoda hrabia Roger Raczyński (czwarty z lewej w pierwszym rzędzie).