Składanie wieńca na Grobie Nieznanego Żołnierza. Widoczni od prawej.: gen. Tadeusz Piskor, poseł Bogusław Miedziński, płk Edward Dojan-Surówka, komisarz Rządu w Gdyni Stefan Sokół, płk Leopold Endel-Ragis.