Uczestnicy zjazdu. W pierwszym rzędzie widoczni m.in.: aktor Stanisław Sielański (1. z lewej), aktor Józef Węgrzyn (3. z lewej), aktor Józef Śliwicki (4. z lewej), śpiewak Ignacy Dygas (5. z lewej), dyrygent Tadeusz Mazurkiewicz (6. z lewej), aktor Stefan Jaracz (7. z lewej), w drugim rzędzie widoczni m.in.: aktor Jan Pawłowski (1. z prawej stoi), reżyser Leon Schiller (2. z prawej siedzi).

Fotografia Edwarda Dulewicza.