Prezydium zjazdu; od lewej: Piotr Olewiński (delegat poleski), Władysław Malski, K. Węckowicz (delegat wileński), Stefan Bieniewski (delegat wołyński), Olgierd Jeleński (delegat nowogródzki).