Prezydium zjazdu na tle popiersia marszałka Józefa Piłsudskiego. Przemawia pof. Karol Stryjeński.