Trybuna honorowa. Na trybunie z przodu stoją od prawej: prezydent Krakowa Mieczysław Kaplicki, wicewojewoda krakowski Piotr Małaszyński, wojewoda śląski Michał Grażyński, generał Aleksander Narbut-Łuczyński, generał Stanisław Haller.