Prezydium zjazdu. Widoczni m.in: generał Dowbor-Muśnicki (siedzi 6. z prawej), Zygmunt Słomiński (siedzi 1. z prawej), Michał Dowbor (siedzi 5. z prawej). Za stołem prezydialnym stoją poczty sztandarowe.