Fotografia grupowa uczestników zjazdu. Widoczni m.in.: pułkownik Władysław Anders (stoi pod oknem 5. z lewej), generał Jan Wroczyński (siedzi na krześle 3. z lewej), generał Józef Dowbor-Muśnicki (siedzi na krześle 6. z lewej).