Grupa harcerzy podczas narady w czasie marszu.

Autor fotografii: Czesław Datka.