Widok ogólny obozu. Widoczne rozbite namioty.

Autor fotografii: Czesław Datka.