Widok na salę obrad w dniu otwarcia zlotu. W pierwszym rzędzie siedzi poseł nadzwyczajny i minister puełnomocny Polski w Danii Jan Starzewski z żoną.